Hanvalp

Finns en hanvalp kvar pga återbud . Trefärgad och långstubb .

Född 20180507 är leverans klar v27 HD index 102

Föräldrar kråkeberga gårds dark angel HD B utställd very good .

Götängens ixon HdA utställd excellent med ck o reserv cert gjort Mh o bph