Parning

Så har det blivit två lyckade parningar mellan drömvindens dancing dingo Hd A utställd med excellent Ck Cert fulltandad och korrekt saxbett och Kråkeberga gårds Halo Hd B utställd med Very good fulltandad korrekt saxbett .